2 حمام
2 گاراژ
mhsdiv
ویلا
4 حمام
5 اتاق خواب
mhsdiv
خانه